Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, coğrafi olarak Avrupa kıtasının doğu, güneydoğu kesiminde yer alan Balkanlar’ı çeşitli yönleriyle incelemek ve tanıtmak amacıyla kurulan bir merkezdir. Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2 Mart 2012 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur.

Söz konusu Balkanlar, Türkçe, Türkler ve Türkiye için birçok bakımdan önemi olan coğrafyaların başında gelir. Burası kendi adını Türkçeden alan bir yerdir ve adını Türkçeden alması, bölgenin Türkçe ve Türkler ile olan derin ilgisini gösteren belgelerin temellerindendir. Balkanlar’daki kültür, mimari varlıklar, sosyal yapı buna eklenebilir. Türkçenin yanında bölgedeki diğer renk ve tatları oluşturan dil ve kültürler de, Balkanlar’ın zenginliğini oluşturur ve Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin kapsamında yer alır.

Bütün bu belirtilenler doğrultusunda, merkezimizin Balkanlar konusunda mevcut bilgi birikimi, güçlü yönlerden sayılabilir. Söz konusu birikim ışığında merkezimizin doğrudan ve başka projelerden oluşan dolaylı faaliyetleri, Balkanlar, Balkan Türkolojisi, Anadolu’da Balkan tanıtımı ve bilgilendirmesi kapsamlarında katkılar sağlayabilecek niteliktedir.

Türkçe başta olmak üzere Balkan dilleri, bu dillerin diyalektleri, çeşitli kültür ögeleri, kurumlar arası iletişim ve bilimsel organizasyon, uygulama ve araştırma merkezinin çalışma alanını belirtir. 2015 yılından itibaren merkez müdürlüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Alpay İĞCİ yürütmektedir.