Balkanlar, bir bakışla Türk dünyasının batı kesimini oluşturur. Coğrafi bakışla, burası Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alır. Asya ile Avrupa'nın sınırını oluşturur.

''Balkan'' veya ''Balkanlar'', Türkçe kökenli bir sözdür. "Sarp ve ormanlık sıradağ; sık ormanla kaplı dağ; yığın, küme; sazlık, bataklık" gibi anlamları belirtmiş olan ''Balkan'' sözü, bu toprak parçasının adına kaynaklık etmiştir. Kelime, bu bölgedeki komşu dillere, dünyadaki diğer dillere de Türk dilinden geçmiştir ve bu sebeple Balkan deyince dünyada aynı yer anlaşılır.

Bu coğrafi bölgenin adını Türkçeden alması, bölgenin Türkçe ve Türkler ile olan derin ilgisini gösteren belgelerin temellerindendir. Balkanlar’daki kültür, mimari varlıklar, sosyal yapı buna eklenebilir. Türkçenin yanında bölgedeki diğer renk ve tatları oluşturan dil ve kültürler de, Balkanlar’ın zenginliğini oluşturur.